Obavijesti

Sažetak projekta

Decentralizacija elektroenergetskih sustava otvara mogućnosti i manjim sudionicima, npr. kućanstvima, za investiranjem u male elektrane na obnovljive izvore energije (OIE) priključene na distribucijsku mrežu (poput krovnih fotonaponskih panela, FN, distribuiranih spremnika energije, DSE), električnih vozila, EV). U ovom novom okruženju, distribucijska mreža se transformira iz pasivne u aktivnu mrežu s tokovima snaga u oba smjera što u konačnici može imati određen utjecaj i na prijenosnu mrežu.

Decentralizacija distribucijskih mreža jedan je od preduvjeta za energetsku demokraciju i poticaj malim korisnicima mreže da sudjeluju u trgovanju električnom energijom. Ovo postaje ostvarivo uvođenjem koncepta u kojem će pojedini korisnici električne energije, kao što su krajnji potrošači, proizvođači ili protrošači, trgovati električnom energijom unutar mikromrežnih zajednica. Ovakav koncept može se ostvariti pomoću blockchain tehnologije za peer-to-peer (P2P) transakcijske platforme, koja koristi decentralizirani sustav spremanja podataka o transakcijama. U ovakvom konceptu, krajnji potrošači, proizvođači i protrošači, smatraju se ravnopravnim naprednim sudionicima koji lokalno spremaju podatke o transakcijama u sklopu decentraliziranog blockchain-a i pri tome izbjegavaju zakazivanje centralne točke spremanja podataka i u kojem se eventualni konflikti rješavaju principom „roja“. S obzirom na to da posrednici (opskrbljivači, operatori tržišta itd.) u ovakvom okruženju više nisu nužni, troškovi su niži, a procesi ubrzani. Posljedično, takva distribucijska mreža postaje fleksibilnija bez ručno obavljanih zadataka, koji se sada izvršavaju automatski pomoću pametnih ugovora.

Ovakav automatizirani sustav trgovine električnom energijom je od iznimne važnosti za kućanstva. Pametni ugovori u sklopu blockchain-a bi automatski inicirali transakcije između naprednih sudionika i bili bi upravljani redefiniranim pravilima npr. primjena mrežnih pravila. U ovakvom sustavu, sudionici bi se uravnotežili međusobno na distribucijskoj razini minimizirajući utjecaj na prijenosni sustav. Transakcija automatizirana pomoću pametnih ugovora može; poboljšati upravljanje distribucijske mreže, sniziti troškove te povećati sigurnosti i efikasnost mreže kroz reduciranje neplaniranih tokova snaga, zagušenja te varijacija napona i frekvencije. Ukratko, dnevne aktivnosti operatora distribucijskog sustava značajno bi se smanjile.

Cilj IMPACT projekta je uspostava potpuno decentraliziranog sustava trgovanja električnom energijom u kojemu se kupoprodajni ugovori za električnu energiju odvijaju automatski i direktno između dva napredna sudionika. Uvođenje ovakvih naprednih sustava nameće i određena pitanja kao što su: Kolika je zrelost blockchain tehnologije – da li je tehnologija u mogućnosti zamijeniti trenutne posrednike? Da li je otporna na neovlašteno rukovanje i malverzacije? Koje pravne i regulatorne zahtjeve blockchain projekti moraju zadovoljiti? Stoga, IMPACT projekt između ostalog ima za cilj dati i odgovore na postavljena pitanja. Pri tome će se svakako uzeti u obzir pravno i regulatorno okruženje u EU i SAD, s fokusom na primjenu u Hrvatskoj.

Projekt IMPACT podijeljen je u četiri važna dijela: U prvom dijelu IMPACT projekta, bit će obavljena detaljna analiza regulatornog i tržišnog okruženja te tehno-ekonomskog i društvenog aspekta P2P koncepta za trgovanje električnom energijom (eng. P2P concept for electricity trading, P2PCET). Na ovoj state-of-the-art analizi razviti će se teoretski model koncepta. Drugi dio IMPACT projekta fokusira se na razvijanje novog algoritma za potrebe P2PCET-a baziranog na blockchain-u i operativno vođenje distribuirane mreže. Simulacijski model mikromreže bitiće razvijen i nadograđen s modelima P2PCET-a i pametnog ugovora. U trećem dijelu IMPACT projekta, mogućnosti P2PCET-a bit će testirane u laboratoriju SGLab Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER). Postojeći SGLab laboratorij bit će rekonfiguriran i nadograđen novom opremom. Upravljački algoritmi pametnog ugovora, razvijeni u sklopu drugoga dijela projekta, bit će također implementirani u SGLab. U četvrtom, posljednjem dijelu IMPACT projekta, rezultati i zaključci simulacijskog i laboratorijskog modela bit će primijenjeni u stvarnoj distribucijskom mreži otoka Krka u Hrvatskoj. Distribuirane jedinica (poput kućanstava, malih vjetroelektrana, FN, DSE i EV sustava) bit će opremljene prototipnom tehnologijom razvijenom u trećem dijelu IMPACT projekta.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta (hrv.) Primjena naprednog peer-to-peer koncepta za trgovanje električnom energijom
Naziv projekta (eng.) IMplementation of Peer-to-Peer Advanced Concept for Electricity Trading
Akronim projekta IMPACT
Voditelj projekta Doc. dr. sc. Ivan Rajšl
Početak 01.07.2018.
Trajanje 60 mjeseci
Budžet 1.208.774,60 HRK
Sufinanciranje HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) 985.774,60 HRK

This work has been supported in part by Croatian Science Foundation under the project IMPACTImplementation of Peer-to-Peer Advanced Concept for Electricity Trading (grant No. UIP-2017-05-4068).

Ovaj rad je sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom IMPACT – Primjena naprednog peer-to-peer koncepta za trgovanje električnom energijom (br. UIP-2017-05-4068).

*Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Sveučišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehike i računarstva

Hrvatska zaklada za znanost