Obavijesti

Održana završna radionica IMPACT...

Završna radionica IMPACT projekta održana je na Zavodu za visoki napon i energetiku, FER (2. kat D zgrade FER-a) u ponedjeljak 19. lipnja 2023. godine u trajanju od 9:00 do 13:00 sati uz prigodni domjenak.

Na radionici su prezentirane glavne aktivnosti i rezultati projekta te aktivnosti suradnika i partnera vezano za temu peer-to-peer i lokalnog trgovanja energijom. Završetak radionice obilježen je okruglim stolom sa raspravom.

Agenda događaja i materijali s radionice nalaze se u nastavku.

Ovim putem IMPACT tim zahvaljuje se svim partnerima i gostima na sudjelovanju i doprinosima na radionici. 

Autor: Lin Herenčić

Završna radionica IMPACT projekta održati će se na Zavodu za visoki napon i energetiku, FER (2. kat D zgrade FER-a) u ponedjeljak 19. lipnja 2023. godine u trajanju od 9:00 do 13:00 sati nakon čega je predviđen domjenak.

Na radionici će se prezentirati glavne aktivnosti i rezultati projekta te aktivnosti suradnika i partnera vezano za temu peer-to-peer i lokalnog trgovanja energijom. Završetak radionice obilježiti će okrugli stol sa raspravom.

Agenda događaja se nalazi u nastavku.

 

 

Autor: Lin Herenčić
Sudjelovanje na konferenciji „Put...

Dana 3. i 4. svibnja 2023. godine u palači Moise u Gradu Cresu održana je konferencija „Put prema energetskim zajednicama temeljenim na obnovljivim izvorima energije“.  Organizatori konferencije bili su Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Grad Prelog, partneri na projektu SunSharing – Supporting Solar Energy Communities in SEE, u okviru kojeg se i realizirala ova manifestacija.

Član IMPACT tima Lin Herenčić održao je predavanje o pametnim mrežama i novim konceptima trgovanjem električnom energijom između članova energetske zajednice te sudjelovao na panel raspravi. Pritom je predstavljen i projekt IMPACT.

Više informacija: 

http://www.reakvarner.hr/novosti/u-cresu-je-odrzana-konferencija-put-prema-energetskim-zajednicama-temeljenim-na-obnovljivim-izvorima-energije

https://het.hr/sunsharing_cres/

Autor: Lin Herenčić
Sudjelovanje na 6. konferenciji...

Član IMPACT tima Lin Herenčić sudjelovao je na 6. konferenciji Globalnog observatorija P2P trgovine električnom energijom (engl. The Global Observatory on Peer-to-Peer, Community Self-Consumption and Transactive Energy Models, GO-P2P). Konferencija je održana u gradu Santa Monica, Kalifornija, SAD 9.2.-10.2.2023. godine.

GO-P2P je forum za međunarodnu suradnju za razumijevanje političkih, regulatornih, društvenih i tehnoloških uvjeta potrebnih za podršku šire implementacije peer-to -peer trgovine električnom energijom, grupne samopotrošnje energije i modela transaktivne energije. 

Lin Herenčić prezentirao je rezultate IMPACT projekta i sudjelovao na panel raspravi vezano za razvoj regulatornog okvira u Europskoj uniji za energetske zajednice i lokalno trgovanje električnom energijom, modele određivanje cijena, tehničke izvedbe te napredak na pilot projektima u Republici Hrvatskoj.

Autor: Lin Herenčić
Održan Policy Lab 2

Članovi IMPACT tima organizirali su u suradnji s partnerima organizirali su drugi Policy Lab o energetskim zajednicama. Ovi zagovarački sastanci usmjereni su na prilrazvoj pravnog okvira za lakšu uspostavu i razvoj energetskih zajednica i lokalnog dijeljenja energije u Hrvatskoj. Na drugom izdanju fokus je bio na tehničkom aspektu zakonskog okvira. Sudjelovali su predstavnici Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), Hrvatskog operatora tržišta električne energije (HROTE) i HEP – Operatora distribucijskog sustava (ODS), Zelena energetska zadruga (ZEZ) i tvrtka Grid ONE.

Link na sažetak diskusije.

 

Autor: Lin Herenčić
Prezentiran rad na međunarodnoj...

Na međunarodnoj konferenciji MEPCON član IMPACT time prezentirao je novi rad:

 • Integration of DSO’s inputs in auction-based local energy markets, 2022 23rd International Middle East Power Systems Conference (MEPCON), Cairo, Egypt, 13-15 December 2022

  Autori: Lin Herenčić, Tomislav Capuder, Ivan Rajšl

Rad se bavi načinima aktivnog sudjelovanja operatra distribucijskih sustava (ODS) u lokalnim tržištima energijom koja se baziraju na principu dvostranih aukcija.

Autor: Lin Herenčić
Prezentiarana iskustva u razvoju...

Poslijedoktorand Lin Herenčić održao je pozvano predavanje pod naslovom Energy communities in decarbonization of local energy systems: examples and challenges in the EUu sklopu  događaja 10 th anniversary of the Covenant of Mayors in the Eastern Partnership Region, održanog 29. i 30. studenog u Tbilisiju u Gruziji.

Konferencija je organizirana u sklopu projekta EU4Climate, koji pomaže vladama u šest zemalja istočnog partnerstva EU-a (Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Republika Moldavija i Ukrajina) da poduzmu mjere protiv klimatskih promjena i prema gospodarstvu s niskim emisijama i klimatskim promjenama.

Autor: Lin Herenčić
Obranjen doktorat izrađen u sklopu...

Doktorand na IMPACT projektu Lin Herenčić, dana 5.10.2022. godine uspješno je prezentirao i obranio doktorat izrađen u sklopu IMPACT projekta.

Naslov rada je Modelling local electricity market in distribution networks (Modeliranje lokalnog tržišta električnom energijom na razini distribucijskih mreža) pod mentorstvom voditelja IMPACT projekta izv. prof. dr. sc. Ivana Rajšla. 

Izvorni znanstveni doprinos postignut je na sljedeći način:

 1. Kratkoročni model za lokalno tržište električne energije u gotovo stvarnom vremenu na razini distribucijske mreže;
 2. Metoda za određivanje utjecaja lokalnog trgovanja električnom energijom na profile napona i tokove snaga u lokalnoj distribucijskoj mreži; i
 3. Metoda za procjenu učinka lokalnih tržišta električnom energijom na tržišne sudionike.

 

Autor: Lin Herenčić
Prezentirani radovi na konferenciji...

Na međunarodnoj konferenciji Splitech 2022 članovi IMPACT time prezentirali su dva rada:

 • Laboratory Setup for Stability and Optimization Studies of Hybrid Microgrids, autori: Mateo Beus, Lin Herenčić, Hrvoje Pandžić, Ivan Rajšl
 • Options for Application of Distributed Ledger Technologies in Development and Operation of Energy Communities, autori: Erica Svetec, Lin Herenčić, Alen Hrga.

Prvi rad prikazuju uspstavljen laboratorijski postav koji može služiti za različite analize mikromreža. Drugi rad sagledava opcije za primjenu tehnologija distribuirane knjige prilikom razvoja i rada energetskih zajednica. Radovi će biti dostupni u IEEE bazi.

Autor: Lin Herenčić
Članovi IMPACT tima sudjelovali u...

Članovi IMPACT tima Lin Herenčić i Hrvoje Keko sudjelovli su na radionicama  u okviru Interreg Danube STRIDE projekta. Prva je održana u Puli 26.4., a druga na Krku 3.5.

Cilj projekta STRIDE je poboljšati energetsko planiranje kroz integraciju koncepta pametnih mreža u dunavskoj regiji.

Radionice su suorganizirane u suradnji s Istrian Regional Energy Agency IRENAEngineers' Association TECHNE (oboje u Puli), Regional Energy Agency REA KVARNER, i HEP ODS (oboje u Krku). Krk je ciljana lokacija za pilot projekt i u okviru IMPACT projekta.

Materijali su besplatni i dostupni na STRIDE Smart Energy Platformi nakon registracije.

Autor: Lin Herenčić
Održana prezentacija na Međunarodnom...

Na poziv Elektrotehničkog društva Zagreb, doktorand na IMPACT projektu Lin Herenčić održao je predavanje na Međunarodnom elektrotehničkom simpoziju MEIS 2022, 5. svibnja 2022. godine.

Tema predavanja bila Razvoj regulatornog okvira i metoda za primjenu dijeljenja energije u okviru energetskih zajednica, što je jedan od rezultata istraživanja na projektu.

Fokus simpozija bio je na domaćoj elektroenergetici i tržištu električne energije, s novim mogućnostima i zakonskim odredbama.

Autor: Lin Herenčić
Nabavljen i ugrađen drugi set opreme...

S ciljem testiranja koncepta lakalnog trgovanja energijom u laboratorijskom okruženju, nabavljen je i ugrađen drugi set opreme za mikromrežu u Laboratoriju za napredne mreže SGLab na FER-u.

Oprema se sastoji od sastavnica za mikromrežu te informacijske i komunikacijse infrastrukture. Postav i funkcionalnost biti će detaljnije opisani u konferencijskom radu prijavljenom za konferenciju Splitech 2022.

Autor: Lin Herenčić
Objavljen rad na temu lokalnog...

Kao dio istraživanja i priprema za provedbu pilot-projekta, razvijena je metoda i izrađene su simulacije lokalnog trgovanja električnom energijom u okviru energetske zajednice. Simulacija je primjenjena na studiji slučaja energetske zajednice koja se planira uspostaviti u gradu Križevcima.

Rad je objavljen u prestižnom međunarodnom časopisu Renewable Energy:

Autor: Lin Herenčić
Održan Policy Lab na temu energetskih...

Energetske zajednice su u zakonu, a što to znači u praksi? 17. veljače na FER-u smo organizirali #PolicyLab ili stručnu diskusiju o energetskim zajednicama građana i mogućnostima njihove praktične primjene.

Okupili smo i razgovarali s 20-ak stručnjaka iz relevantnih institucija - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, HERA, HROTE, HEP ODS, Energetski Institut Hrvoje Pozar, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Končar Digital, Grid-One, Zelena energetska zadruga. Rasprava je bila vrlo konstruktivna i usmjerena na pronalazak rješenja za tehničke izazove. Svi sudionici su istaknuli važnost da pravni okvir omogući jednostavno i isplativo dijeljenje energije među članovima energetske zajednice.

Ovo je prvi u nizu ovakvih događaja, a s obzirom na odličan odaziv i pozitivne reakcije, svakako ne i posljednji. Događaj je organiziran u suradnji s projektima IMPACT, Compile, @I-NERGY, FlexiBase te projekta o energetskim zajednicama koji se provodi uz podršku European Climate Foundationa.

Autor: Lin Herenčić
Članovi IMPACT tima prezentirali...

Temeljem provedenih istraživanja članova IMPACT tima prezentirani su radovi na znanstvenim konferencijama IEEE EUROCON 2021 - 19th International Conference on Smart Technologies i 2021 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST):

Čestitke autorima.

Autor: Lin Herenčić
Izrađeni novi diplomski radovi u...

Sukladno ciljevima HRZZ uspostavnih projekata, projektni tim potiče uključivanje studenata u projektne aktivnosti i izradu diplomskih radove u okviru projekta. 

U akademskoj godini 2020/2021 izrađena su i uspješno obranjena tri nova diplomska rada s naslovima:

 • Ana Šaravanja, MODELIRANJE UZAJAMNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U MIKROMREŽI, diplomski rad br. 1967, Mentor: doc. dr. sc. Ivan Rajšl, Zagreb, rujan 2020.
 • Mario Jembrek, ANALIZA TEHNOLOGIJA ZA OČITANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE S NAPREDNIH BROJILA U GOTOVO STVARNOM VREMENU, diplomski rad br. 2194, Mentor: doc. dr. sc. Ivan Rajšl, Zagreb, srpanj 2021.
 • Nikola Jurčić, IZRADA APLIKATIVNOG SUČELJA ZA PRIKAZ PODATAKA O POTROŠNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE S NAPREDNIH BROJILA, diplomski rad br. 2193, Mentor: doc. dr. sc. Ivan Rajšl, Zagreb, srpanj 2021.

Čestitke novim magistrima inženjerima!

Autor: Lin Herenčić
Objavljeni novi radovi izrađeni u...

S napretkom projektnih aktivnosti, objavljeni su i novi radovi u međunarodnim časopisima:

 

 

 

 

Autor: Lin Herenčić
Prezentiran rad na 14. simpoziju o...

Na 14. simpoziju o vođenju EES-a (Cigre 2020) sudionici projekta IMPACT izradili su i prezentirali rad pod naslovom: Peer-to-peer trading of renewable energy in the context of the Clean energy for all Europeans package. Autori rada su Marko Kelava, Lin Herenčić, Zlatko Zmijarević, Ivan Rajšl.

Rad daje osvrt na odredbe Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora  te ih povezuje s Direktivom (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i njoj pratećim aktima. Navode se prednosti i prepreke za uzajamno trgovanje energijom iz obnovljivih izvora u Europskoj Uniji te se ukazuje na moguće načine primjene uzajamnog trgovanja energijom u Hrvatskoj.

Autor: Lin Herenčić
Na međunarodnoj konferenciji...

Sudionici projekta IMPACT sudjelovali su na međunarodna konferencija 6th IEEE Energy Conference (ENERGYCON 2020) koja se održala u razdoblju od 28. rujna do 1. listopada 2020. godine. Prezentirani su radovi s naslovima:

 • Peer-to-Peer Electricity Trading in Distribution Grid: Effects of Prosumer’s Elasticities on Voltage Levels, autori: Lin Herenčić, Perica Ilak, Ivan Rajšl.
 • Impact of Producer’s Offering Prices in Peer-to-Peer Electricity Trading on Power Flows in Distribution Grid, autori: Lin Herenčić, Perica Ilak, Ivan Rajšl.

Publikacija se očekuje u zborniku radova nakon konferenecije.

Rad Impact of Producer’s Offering Prices in Peer-to-Peer Electricity Trading on Power Flows in Distribution Grid,  (autori Lin Herenčić, Perica Ilak, Ivan Rajšl) ujedno je proglašen kao drugi najbolji rad na konferenciji u kategoriji studentskih radova.

Autor: Lin Herenčić
Poduzeće Iskraemeco d.o.o. doniralo...

S obzirom da se projektnim aktivnostima planira uspostava uzajamnog (peer-to-peer) trgovanja električnom energijom u laboratorijskom okruženju i u stvarnoj mreži, jedan od ključnih preduvjeta je osigurati pouzdano i brzo očitanje podataka o potrošnji i proizvodnji električne energije. U tu svrhu koristiti će se napredna brojila.

Poduzeće Iskraemeco d.o.o. iz Zagreba prepoznalo je vrijednost projekta te 24. srpnja 2020. godine doniralo napredno brojilo Iskraemeco AM550. Ovo brojilo zastupljeno ju u stvarnoj elektroenergetskoj mreži i podržava sve potrebne funkcije te će poslužiti za testiranje u laboratorijskom okruženju i kao priprema za provedbu pilot projekta.

Projektni tim se zahvaljuje na donaciji!

 

Autor: Lin Herenčić
U okviru projekta izrađena i...

Sukladno ciljevima projekta, i u drugoj godini provedbe ostvareno je aktivno sudjelovanje studenata te izrada studentskih radova u području istraživanja projekta. U ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. izrađena su i obranjena 4 diplomska te 3 završna rada. Podaci o autorima i radovima su:

Diplomski radovi:

1. Marija Bajo, ANALIZA MOGUĆNOSTI IZGRADNJE SUNČANE FOTONAPONSKE ELEKTRANE SNAGE 5 MW U GRADU KRIŽEVCIMA, diplomski rad br. 1966, Mentor: doc. dr. sc. Ivan Rajšl, Zagreb, lipanj 2020.

2. Teo Gregov, MOGUĆNOST AZVOJA I PROCJENA UTJECAJA VIRTUALNIH ELEKTRANA diplomski rad br. 1968, Mentor: doc. dr. sc. Ivan Rajšl, Zagreb, lipanj 2020.

3. David Kukić, ANALIZA MOGUĆNOSTI DISTRIBUIRANIH IZVORA I TROŠILA ELEKTRIČNE ENERGIJE S  IZMJENJIVAČIMA ZA UPRAVLJANJE NAPONSKIM PRILIKAMA U MIKROMREŽI, diplomski rad br. 1969, Mentor: doc. dr. sc. Ivan Rajšl, Zagreb, lipanj 2020.

4. Goran Draženović, NISKONAPONSKA ELEKTRIČNA INSTALACIJA NAPREDNE KUĆE S UGRAĐENOM VLASTITOM
PROIZVODNJOM
, diplomski rad br. 2014, Mentor: prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Zagreb, lipanj 2020.

Završni radovi:

1. Javier Gonzalez - Guerrero Garcia, SIZING OF INSTALLED CAPACITY OF SOLAR PHOTOVOLTAIC PLANTS FOR HOUSEHOLDS, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, završni rad br. 7060, Mentor: prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Zagreb, lipanj 2020.

2. Ines Fernandez Hernandez, PARTICIPATION OF CITIZEN ENERGY COMMUNITIES ON THE ELECTRICITY MARKET, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, završni rad br. 7061, Mentor: prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Zagreb, lipanj 2020.

3. Luka Lucić, EVOLUCIJA I TRENUTNO STANJE RAZVOJA NAPREDNIH BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRATEĆE KOMUNIKACIJSKE I UPRAVLJAČKE INFRASTRUKTURE, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, DISLOCIRANI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA U ŠIBENIKU, završni rad br. 40, Mentor: doc. dr. sc. Ivan Rajšl, Šibenik, lipanj 2020.

 

Čestitke studentima!

 

Autor: Lin Herenčić
Članovi projektnog tima uspješno...

Članovi projektnog tima IMPACT uspješno su sudjelovali na prijavi projekt na međunarodni natječaj, što je jedan od ciljeva HRZZ uspostavnih projekata.

Prijavljen je projekt imena STRIDE (Improved energy planning through the Integration of Smart Grid concepts in the Danube Region) na natječaj Interreg Danube Transnational Programme (DTP), u okviru financijskog instrumenta Europske teritorijalne suradnje (European Territorial Cooperation, ETC). Pritom je Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) partner u konzorciju kojeg vodi Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje iz Slovenije. Aktivnosti projekta STRIDE tematski su bliske aktivnostima projekta IMPACT.

Projektu STRIDE je odobreno financiranje te se potpisivanje ugovora očekuje tijekom srpnja 2020. godine, a početak provedbe na jesen 2020. godine. Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupni budžet projekta iznosi oko 1.500.000 EUR.

Autor: Lin Herenčić
Uslijed globalne pandemije uzrokovane...

Zbog globalne pandemije uzrokovana koronavirusom COVID-19 odgođena je međunarodna konferencija 6th IEEE Energy Conference (ENERGYCON 2020). Planirano razdoblje održavanja bilo je od 13. do 16. travnja 2020. godine u Tunisu, a odgođeno je na razdoblje od 28. rujna do 1. listopada 2020. godine.

Članovi tima na projektu IMPACT izradili su i prijavili dva rada koji su i prihvaćeni za prezentaciju na konferenciji. Prihvaćeni su radovi s naslovima:

 • Peer-to-Peer Electricity Trading in Distribution Grid: Effects of Prosumer’s Elasticities on Voltage Levels, autori: Lin Herenčić, Perica Ilak, Ivan Rajšl.
 • Impact of Producer’s Offering Prices in Peer-to-Peer Electricity Trading on Power Flows in Distribution Grid, autori: Lin Herenčić, Perica Ilak, Ivan Rajšl.

Publikacija se očekuje u zborniku radova nakon konferenecije.

Autor: Lin Herenčić

Cilj rada bio je istražiti može li lokalno trgovanje u gotovo stvarnom vremenu biti ostvareno u distribucijskoj mreži bez računarski zahtjevnih proračuna rada sudionika uz sigurnosna ograničenja. Dodatno, razmatran je utjecaj različitih krivulja ponude i potražnje na tokove snaga i napone u distribucijskoj mreži, a simulirano tržište bazirano je na metodi dvostruke aukcije. Pokazano je kako lokalno trgovanje električnom energijom može potaknuti aktivno sudjelovanje kupaca s vlastitom proizvodnjom, što može voditi prema bolje uravnoteženju ponude i potražnje na lokalnoj razini te smanjiti padove napona i oscilacije napona u distribucijskoj mreži.

Istraživanje je opisano i objavljeno u radu pod nazivom Effects of Local Electricity Trading on Power Flows and Voltage Levels for Different Elasticities and Prices, u međunarodnom časopisu Energies.

Autor: Lin Herenčić
Prezentirano istraživanje IMPACT...

Kao predstavnik IMPACT tima, doktorand Lin Herenčić je 2. srpnja 2019. godine prezentirao rad na konferenciji EUROCON 2019 u Novom Sadu u Republici Srbiji. 

EUROCON je prestižan događaj IEEE Regije 8 (Europa, Srednji istok i Afrika) koji se održava svake dvije godine u drugoj državi sa sudionicima iz cijelog svijeta. EUROCON je međunarodni forum za razmjenu ideja, teoretskih osnova, metodologija, tehnika i rezultata istraživanja između akademskih i istraživačkih institucija te praktičara iz industrije.

U okviru sesije Systems with High Penetration of Distributed Energy Resources ‐Integration and Active Management, Lin Herenčić je prezentirao rad s naslovom Overview of the main challenges and threats for implementation of the advanced concept for decentralized trading in microgrids.

Autori rada su Lin Herenčić, Perica Ilak, Ivan Rajšl, Zlatko Zmijarević, Matej Cvitanović, Marko Delimar, Boris Pećanac, a rad je proizašao iz projektnih aktivnosti i suradnje autora u okviru HRZZ IMPACT projekta UIP-2017-05-4068.

Autor: Lin Herenčić

Konferencija pod nazivom 'Zagreb Energy Congress 2019' održala se 10.-13.4.2019. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu u organizaciji IEEE Studentskog ogranka Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj IEEE Studentskog ogranka Sveučilišta u Zagrebu je stvoriti svijest o mogućnostima razvoja karijera u tehnološkom sektoru te pomoći studentima da postanu stručnjaci u svojim područjima. Na konferenciji su predstavljene teme iz energetike od strane predavača iz industrije i znanosti te je organizirana posjeta gradu Samobor i tvornici "Rimac Automobili" u Sv. Nedjelji.

Budući da svojom temom IMPACT projekt potiče koncepte dekarbonizacije i decentralizacije elektroenergetskog sektora, te uslijed dugogodišnje dobre suradnje s između članova IMPACT tima i organizatora ovog događaja, upućen je poziv projektnom timu da održi predavanje na konferencijii. Taj poziv je sa zadovoljstvom prihvaćen te je doktorand Lin Herenčić kroz predavanje pod nazivom: 'Zašto bi i možemo li sa susjedima u kvartu trgovati električnom energijom' predstavio prilike i izazove decentraliziranog trgovanja električnom energijom te projekt IMPACT kroz opis ciljeva i trenutnih rezultata.

Na konferenciji su bili prisutni predstavnici iz Republike Hrvatske te drugih država u regiji. Na taj su način ciljevi i trenutni rezultati IMPACT projekta diseminirani sudionicima konferencije te se razgovaralo o mogućnostima suradnje na i povezivanja istraživanja.

Autor: Lin Herenčić

Konferencija pod nazivom '9TH ENERGY PLANNING AND MODELLING OF ENERGY SYSTEMS (EPMES) CONFERENCE' održala se 20.-21.1.2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu u sklopu EUKI projekta pod nazivom South Eastern Europe Energy Transition Dialogue (SEEETD).

Glavna tema konferencije bilo je energetsko planiranje i modeliranje te razmjena iskustva sa stručnjacima iz Jugoistočne Europe. Projekt SEEETD nastoji unaprijediti progresivno razmišljanje i djelovanje na temu dekarbonizacije te nacionalnih i regionalnih strategija energetske tranzicije u Jugoistočnoj Europi.

Budući da svojom temom IMPACT projekt potiče koncepte dekarbonizacije i decentralizacije elektroenergetskog sektora, te uslijed dugogodišnje dobre suradnje s između članova IMPACT tima i organizatora ovog događaja, upućen je poziv projektnom timu da održi predavanje na konferencijii. Taj poziv je sa zadovoljstvom prihvaćen te je doktorand Lin Herenčić kroz predavanje pod nazivom: 'Decentralized peer-to-peer concept for electricity trading in microgrids: opportunities and challenges' predstavio prilike i izazove decentraliziranog trgovanja električnom energijom te projekt IMPACT kroz opis ciljeva i trenutnih rezultata.

Na konferenciji su bili prisutni predstavnici iz Republike Hrvatske te drugih država u regiji. Na taj su način ciljevi i trenutni rezultati IMPACT projekta diseminirani sudionicima konferencije te se razgovaralo o mogućnostima suradnje na i povezivanja istraživanja.

Autor: Lin Herenčić

Dana 20. prosinca 2018. godine u sjedištu i na inicijativu Zelene energetske zadruge održan je koordinacijski sastanak projekata FLEXCoop (financijski podržan kroz program Europske unije Obzor 2020); COMPILE (financijski podržan kroz program Europske unije Obzor 2020) i IMPACT (financijski podržan od strane Hrvatske zaklade za znanost). Na sastanku se raspravljalo o mogućnostima koordinacije projektnih aktivnosti navedenih projekata, a potencijali za sinergiju i koordinaciju prepoznati su na radnom sastanku IMPACT tima na otoku krku (6. - 7. prosinca 2018.). Dodatni poticaj za sastanak bio je u tome što projektni partneri IMPACT projekta sudjeluju kao partneri i na druga dva projekta.

Na sastanku je uočena značajna komplementarnost IMPACT, COMPILE i FLEXCoop projekata. Vremenski raspored, odnosno radni plan pojedinih projekata je pogodan jer će primjerice u FLEXCoop projektu konačni proizvodi biti razvijeni u trenutcima kada će za njih biti potreba u IMPACT projektu, a u COMPILE projektu će pilot projekt u Križevcima biti fizički uspostavljen istovremeno s fazom laboratorijskog testiranja i razvoja u IMPACT projektu.

Sinergijski potencijali projekata očituju se prije svega kroz moguću suradnju na razvoju i primjeni tehničkih rješenja – hardvera i komunikacijskih protokola. Dodatno, pilot projekt u Križevcima u sklopu COMPILE projekta mogao bi biti pogodan i za primjenu koncepta decentralizirane trgovine električnom energijom, kao korak između laboratorijskog testiranja i primjene na većoj mikromreži.

Autor: Lin Herenčić

7. energetska konferencija otoka Krka održala se u sklopu Europske klimatske inicijative uz logističku podršku udruge Eko Kvarnerenergetske zadruge Otok Krklokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci, komunalne tvrtke Ponikve eko otok Krk i regionalne energetske agencije Kvarner u velikoj vijećnici Grada Krka u subotu 15. prosinca 2018. godine. 

Na konferenciji su kroz više prezentacija različitih autora predstavljeni mogući pravci realizacije malih fotonaponskih elektrana u 2019. g. i projekt izgradnje integralnoga sustava za upravljanje i optimizaciju proizvodnje, pohrane i potrošnje energije (iz dominantno obnovljivih izvora) na otocima, posebice Krku.

Ivan Rajšl je u ime IMPACT tima održao prezentaciju pod naslovom: 'Koncept upravljačko-tržišnog mehanizma za veliki broj izvora (obnovljive) energije i prosumera' u kojoj je predstavljen IMPACT projekt kroz postavljene ciljeve i trenutne rezultate.

Sam događaj odlično je medijski popraćen (Novi listIndex.hrHrvatski radio između ostalih) što je pridonijelo vidljivosti IMPACT projekta.  

 

Čestitamo!

Autor: Lin Herenčić
Radni sastanak na otoku Krku

U sklopu IMPACT projekta održan je radni sastanak na otoku Krku dana 6.12.2018. godine na kojem su sudjelovali predstavnici HEP ODS-a, Končar-KET-a, ZEZ-a, FER-a i predstavnici lokalni instutucija i parnera Ponikve eko otok Krk.

Na tom sastanku su napravljeni inicijalni planovi i kordinacija budućih aktivnosti između znanstvenih institucija, industrije i lokalnih institucija te je dogovoreno sudjelovanje na 7. energetskoj konferenciji otoka Krka.

Utvrđen je zajednički pozitivan stav te su utvrđeni zajednički planovi poticanja implementacije P2PCET-a u lokalnu distribucijsku mrežu od strane svih partnera.

Predstavnici lokalnih instutucija i parnera Ponikve eko otok Krk se izrazito snažno zalažu za zelene tehnologije i distribuiranu proizvodnju što se uklapa u zajednički stav prema energetskoj demokraciji što IMPACT projekt i P2PCET omogućavaju.

 

Čestitamo!

Autor: Perica Ilak
Prezentirano istraživanje projekta...

Na MEDPOWER2018 konferenciji Lin Herenčić je dana 14.11.2018. pod sesijom Concepts and ICT solutions prezentirao dosadašnje istraživanje i rad

Decentralised electricity trading in the microgrid Implementation of decentralized Peer-to-Peer Concept for Electricity Trading (P2PCET),

Perica Ilak, Ivan Rajšl, Slavko Krajcar, Zlatko Zmijarević, Lin Herenčić

 

u sklopu HRZZ projekta IMPACT UIP-2017-05-4068.

 

Čestitke!

Autor: Perica Ilak
Kick Off sastanak

U petak 19. srpnja 2018. na Zavodu za visoki napon i energetiku, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, održan je početni sastanak radnog tima projekta IMPACT. Sastanku su nazočili svi članovi tima.

Raspravljalo se o svim bitnim odrednicama IMPACT projekta i dogovoreno je da se od HRZZ-a može zatražiti dodavanje još dva eksperta u projektni tim.

Sljedeći važniji sastanak projektnog tima očekuje se sredinom listopada na otoku Krku.

Autor: Ivan Rajšl