Dana 20. prosinca 2018. godine u sjedištu i na inicijativu Zelene energetske zadruge održan je koordinacijski sastanak projekata FLEXCoop (financijski podržan kroz program Europske unije Obzor 2020); COMPILE (financijski podržan kroz program Europske unije Obzor 2020) i IMPACT (financijski podržan od strane Hrvatske zaklade za znanost). Na sastanku se raspravljalo o mogućnostima koordinacije projektnih aktivnosti navedenih projekata, a potencijali za sinergiju i koordinaciju prepoznati su na radnom sastanku IMPACT tima na otoku krku (6. - 7. prosinca 2018.). Dodatni poticaj za sastanak bio je u tome što projektni partneri IMPACT projekta sudjeluju kao partneri i na druga dva projekta.

Na sastanku je uočena značajna komplementarnost IMPACT, COMPILE i FLEXCoop projekata. Vremenski raspored, odnosno radni plan pojedinih projekata je pogodan jer će primjerice u FLEXCoop projektu konačni proizvodi biti razvijeni u trenutcima kada će za njih biti potreba u IMPACT projektu, a u COMPILE projektu će pilot projekt u Križevcima biti fizički uspostavljen istovremeno s fazom laboratorijskog testiranja i razvoja u IMPACT projektu.

Sinergijski potencijali projekata očituju se prije svega kroz moguću suradnju na razvoju i primjeni tehničkih rješenja – hardvera i komunikacijskih protokola. Dodatno, pilot projekt u Križevcima u sklopu COMPILE projekta mogao bi biti pogodan i za primjenu koncepta decentralizirane trgovine električnom energijom, kao korak između laboratorijskog testiranja i primjene na većoj mikromreži.

Autor: Lin Herenčić
Popis obavijesti