Članovi IMPACT tima sudjelovali u...

Članovi IMPACT tima Lin Herenčić i Hrvoje Keko sudjelovli su na radionicama  u okviru Interreg Danube STRIDE projekta. Prva je održana u Puli 26.4., a druga na Krku 3.5.

Cilj projekta STRIDE je poboljšati energetsko planiranje kroz integraciju koncepta pametnih mreža u dunavskoj regiji.

Radionice su suorganizirane u suradnji s Istrian Regional Energy Agency IRENAEngineers' Association TECHNE (oboje u Puli), Regional Energy Agency REA KVARNER, i HEP ODS (oboje u Krku). Krk je ciljana lokacija za pilot projekt i u okviru IMPACT projekta.

Materijali su besplatni i dostupni na STRIDE Smart Energy Platformi nakon registracije.

Autor: Lin Herenčić
Popis obavijesti