U okviru projekta izrađena i...

Sukladno ciljevima projekta, i u drugoj godini provedbe ostvareno je aktivno sudjelovanje studenata te izrada studentskih radova u području istraživanja projekta. U ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. izrađena su i obranjena 4 diplomska te 3 završna rada. Podaci o autorima i radovima su:

Diplomski radovi:

1. Marija Bajo, ANALIZA MOGUĆNOSTI IZGRADNJE SUNČANE FOTONAPONSKE ELEKTRANE SNAGE 5 MW U GRADU KRIŽEVCIMA, diplomski rad br. 1966, Mentor: doc. dr. sc. Ivan Rajšl, Zagreb, lipanj 2020.

2. Teo Gregov, MOGUĆNOST AZVOJA I PROCJENA UTJECAJA VIRTUALNIH ELEKTRANA diplomski rad br. 1968, Mentor: doc. dr. sc. Ivan Rajšl, Zagreb, lipanj 2020.

3. David Kukić, ANALIZA MOGUĆNOSTI DISTRIBUIRANIH IZVORA I TROŠILA ELEKTRIČNE ENERGIJE S  IZMJENJIVAČIMA ZA UPRAVLJANJE NAPONSKIM PRILIKAMA U MIKROMREŽI, diplomski rad br. 1969, Mentor: doc. dr. sc. Ivan Rajšl, Zagreb, lipanj 2020.

4. Goran Draženović, NISKONAPONSKA ELEKTRIČNA INSTALACIJA NAPREDNE KUĆE S UGRAĐENOM VLASTITOM
PROIZVODNJOM
, diplomski rad br. 2014, Mentor: prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Zagreb, lipanj 2020.

Završni radovi:

1. Javier Gonzalez - Guerrero Garcia, SIZING OF INSTALLED CAPACITY OF SOLAR PHOTOVOLTAIC PLANTS FOR HOUSEHOLDS, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, završni rad br. 7060, Mentor: prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Zagreb, lipanj 2020.

2. Ines Fernandez Hernandez, PARTICIPATION OF CITIZEN ENERGY COMMUNITIES ON THE ELECTRICITY MARKET, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, završni rad br. 7061, Mentor: prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Zagreb, lipanj 2020.

3. Luka Lucić, EVOLUCIJA I TRENUTNO STANJE RAZVOJA NAPREDNIH BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRATEĆE KOMUNIKACIJSKE I UPRAVLJAČKE INFRASTRUKTURE, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, DISLOCIRANI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA U ŠIBENIKU, završni rad br. 40, Mentor: doc. dr. sc. Ivan Rajšl, Šibenik, lipanj 2020.

 

Čestitke studentima!

 

Autor: Lin Herenčić
Popis obavijesti