Poduzeće Iskraemeco d.o.o. doniralo...

S obzirom da se projektnim aktivnostima planira uspostava uzajamnog (peer-to-peer) trgovanja električnom energijom u laboratorijskom okruženju i u stvarnoj mreži, jedan od ključnih preduvjeta je osigurati pouzdano i brzo očitanje podataka o potrošnji i proizvodnji električne energije. U tu svrhu koristiti će se napredna brojila.

Poduzeće Iskraemeco d.o.o. iz Zagreba prepoznalo je vrijednost projekta te 24. srpnja 2020. godine doniralo napredno brojilo Iskraemeco AM550. Ovo brojilo zastupljeno ju u stvarnoj elektroenergetskoj mreži i podržava sve potrebne funkcije te će poslužiti za testiranje u laboratorijskom okruženju i kao priprema za provedbu pilot projekta.

Projektni tim se zahvaljuje na donaciji!

 

Autor: Lin Herenčić
Popis obavijesti