Obranjen doktorat izrađen u sklopu...

Doktorand na IMPACT projektu Lin Herenčić, dana 5.10.2022. godine uspješno je prezentirao i obranio doktorat izrađen u sklopu IMPACT projekta.

Naslov rada je Modelling local electricity market in distribution networks (Modeliranje lokalnog tržišta električnom energijom na razini distribucijskih mreža) pod mentorstvom voditelja IMPACT projekta izv. prof. dr. sc. Ivana Rajšla. 

Izvorni znanstveni doprinos postignut je na sljedeći način:

  1. Kratkoročni model za lokalno tržište električne energije u gotovo stvarnom vremenu na razini distribucijske mreže;
  2. Metoda za određivanje utjecaja lokalnog trgovanja električnom energijom na profile napona i tokove snaga u lokalnoj distribucijskoj mreži; i
  3. Metoda za procjenu učinka lokalnih tržišta električnom energijom na tržišne sudionike.

 

Autor: Lin Herenčić
Popis obavijesti