Prezentiran rad na 14. simpoziju o...

Na 14. simpoziju o vođenju EES-a (Cigre 2020) sudionici projekta IMPACT izradili su i prezentirali rad pod naslovom: Peer-to-peer trading of renewable energy in the context of the Clean energy for all Europeans package. Autori rada su Marko Kelava, Lin Herenčić, Zlatko Zmijarević, Ivan Rajšl.

Rad daje osvrt na odredbe Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora  te ih povezuje s Direktivom (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i njoj pratećim aktima. Navode se prednosti i prepreke za uzajamno trgovanje energijom iz obnovljivih izvora u Europskoj Uniji te se ukazuje na moguće načine primjene uzajamnog trgovanja energijom u Hrvatskoj.

Autor: Lin Herenčić
Popis obavijesti