Prezentiran rad na međunarodnoj...

Na međunarodnoj konferenciji MEPCON član IMPACT time prezentirao je novi rad:

  • Integration of DSO’s inputs in auction-based local energy markets, 2022 23rd International Middle East Power Systems Conference (MEPCON), Cairo, Egypt, 13-15 December 2022

    Autori: Lin Herenčić, Tomislav Capuder, Ivan Rajšl

Rad se bavi načinima aktivnog sudjelovanja operatra distribucijskih sustava (ODS) u lokalnim tržištima energijom koja se baziraju na principu dvostranih aukcija.

Autor: Lin Herenčić
Popis obavijesti