Sudjelovanje na 6. konferenciji...

Član IMPACT tima Lin Herenčić sudjelovao je na 6. konferenciji Globalnog observatorija P2P trgovine električnom energijom (engl. The Global Observatory on Peer-to-Peer, Community Self-Consumption and Transactive Energy Models, GO-P2P). Konferencija je održana u gradu Santa Monica, Kalifornija, SAD 9.2.-10.2.2023. godine.

GO-P2P je forum za međunarodnu suradnju za razumijevanje političkih, regulatornih, društvenih i tehnoloških uvjeta potrebnih za podršku šire implementacije peer-to -peer trgovine električnom energijom, grupne samopotrošnje energije i modela transaktivne energije. 

Lin Herenčić prezentirao je rezultate IMPACT projekta i sudjelovao na panel raspravi vezano za razvoj regulatornog okvira u Europskoj uniji za energetske zajednice i lokalno trgovanje električnom energijom, modele određivanje cijena, tehničke izvedbe te napredak na pilot projektima u Republici Hrvatskoj.

Autor: Lin Herenčić
Popis obavijesti