Cilj rada bio je istražiti može li lokalno trgovanje u gotovo stvarnom vremenu biti ostvareno u distribucijskoj mreži bez računarski zahtjevnih proračuna rada sudionika uz sigurnosna ograničenja. Dodatno, razmatran je utjecaj različitih krivulja ponude i potražnje na tokove snaga i napone u distribucijskoj mreži, a simulirano tržište bazirano je na metodi dvostruke aukcije. Pokazano je kako lokalno trgovanje električnom energijom može potaknuti aktivno sudjelovanje kupaca s vlastitom proizvodnjom, što može voditi prema bolje uravnoteženju ponude i potražnje na lokalnoj razini te smanjiti padove napona i oscilacije napona u distribucijskoj mreži.

Istraživanje je opisano i objavljeno u radu pod nazivom Effects of Local Electricity Trading on Power Flows and Voltage Levels for Different Elasticities and Prices, u međunarodnom časopisu Energies.

Autor: Lin Herenčić
Popis obavijesti